วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

turbo

หามานานล่ะ
ในที่สุดเราก็พบกัน อิอิ

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

เอาไว้แกะ เอาไว้ดูขอบคุณ พี่จั๊ก stay loosen ที่แนะนำมา

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552